JS 1373

Informacje dla rodziców

 

Jednostka Strzelecka 1373 Koszalin, jest oddziałem terenowym ogólnopolskiej organizacji pozarządowej: Związek Strzelecki “Strzelec” Organizacja Społeczno - Wychowawcza, ściśle współpracującej z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

Naszym głównym celem jest kształtowanie postawy patriotycznej oraz proponowanie młodemu człowiekowi wartościowych form spędzania wolnego czasu - rajdy terenowe, obozy szkoleniowe letnie i zimowe, udział w uroczystościach i pokazach na terenie Koszalina i okolic, szkolenia ogólnowojskowe i specjalistyczne. W naszych szeregach uczymy zdyscyplinowania, wytrwałości, zaufania i współpracy w grupie ludzi.

 

Należąc do JS 1373 państwa syn /córka zyska nowe doświadczenia, tężyznę fizyczną i umiejętności, co na pewno w przyszłości zaprocentuje w dorosłym życiu. Poza tym kadra Jednostki to sprawdzeni ludzie - w związku z tym Państwa syn będzie przebywał w dobrym towarzystwie.

 

     
 
Joomla Training: from JoomlaShack.com